A A A

Jachtowy sternik morski

Zapraszamy na kurs na stopień jachtowego sternika morskiego organizowany przez Śląski Okręgowy Związek Żeglarski. Ze względu na swoją specyfikę część zajęć kursowych będzie organizowana w naszej klubowej przystani — a część na sesji wyjazdowej (na wodach morskich). Kurs będzie uruchomiony bezpośrednio po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych osób.

W obecnym systemie stopni żeglarskich jachtowy sternik morski jest kolejnym stopniem zdobywanym po stopniu żeglarza jachtowego. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
  1. ukończyła 18. rok życia;
  2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

W sprawach dalszych informacji, w sprawach organizacyjnych (w tym zgłoszeń) proszę kontaktować się z naszym kolegą klubowym — kpt. Janem Wątrobińskim:
tel. 501.565.577,
e-poczta: opti@op.pl
Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego.
2012 - 2020 © Szkola Zeglarstwa OPTY | realizacja: Wdesk