A A A

Organizacja szkolenia J18

Organizator: 
Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2


Miejsce odbywania zajęć praktycznych:
Zalew Dziećkowice — przystań Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2


Miejsce odbywania zajęć teoretycznych:
kubryk/sala Teligi na terenie przystani Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2


Rozpoczęcie: 
w kubryku Yacht Clubu OPTY 8 września 2018 r. o godz. 10:00

W zakładce kontakt znajduje się mapa z zaznaczoną lokalizacją przystani.

Koszty: 
850,- zł

Jest możliwa wpłata w nieoprocentowanych ratach/transzach:
  • najpóźniej do 07.09.2018 r. 500,- zł (w tym zadatek 150,- zł);
  • najpóźniej do 13.10.2018 r. 350,- zł
Zajęcia prowadzone są na jachtach kabinowych typu Nash, Venus, Twister 800, otwartopokładowych typu Sigma i dwumasztowych typu Trener.

Egzamin:
Bezpośrednio po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin organizowany przez właściwy okręgowy związek żeglarski. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu uczestnictwo w egzaminie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty egzaminacyjnej i za wydanie patentu. Młodzieży uczącej się do 26 roku życia przysługuje od opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent 50% zniżki.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 8 kwietnia do 11 czerwca w godzinach od 9:00 do ok. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest 30 minutowa przerwa z możliwością zjedzenia na miejscu (w Tawernie) ciepłego posiłku. Koszty posiłku kursanci ponoszą we własnym zakresie. Dla członków Klubu i kursantów Tawerna oferuje dwudaniowy obiad w cenie 16 zł.

Dodatkowymi atrakcjami może być udział w otwartych imprezach klubowych — jak regaty, ogniska ze śpiewaniem szant — np. uroczyste zamknięcie sezonu żeglarskiego (13.10.2018).

Klub dysponuje autorskim rozwiązaniem stałego monitorowania postępów szkolenia, który wymaga, by uczestnicy w trakcie szkolenia regularnie podnosili swoje umiejętności. Pożądane jest, by uczestnicy posiadali podstawową umiejętność pływania, co oświadczają sami (lub rodzice/opiekunowie) na formularzu zgłoszeniowym. Brak umiejętności pływania nie wyklucza udziału w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Uczestnicy zajęć są przez organizatora ubezpieczeni od NNW i mogą nabywać podręczniki żeglarstwa ze specjalną zniżką.
Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego.
2012 - 2020 © Szkola Zeglarstwa OPTY | realizacja: Wdesk